Atletika na 2. stupni

V květnu a červnu vybraní žáci 6.- 9. ročníku úspěšně reprezentovali naši školu v Atletickém čtyřboji, Poháru rozhlasu a Běhu olympijského dne. Velmi dobře se umisťoali Veronika Sestrienková, Martin Smičk a, Veronika Bártová, Markéta Putnová, Vojta Dušil, MIchal Matoušek i další žáci. Všem patří poděkování za reprezentaci školy. Přejeme jim další sportovní úspěchy =)

Zpět