Přehazovaná

Zakládáme novou tradici - Turnaj v přehazované. Žáci 2. stupně se již nechtěli zúčastňovat turnaje ve vybíjené - je prý pro malé děti. Proto naši učitelé tělocviku hledali nějakou náhradní hru, aby se do ní zapojilo co nejvíc žáků. Vyšla to z toho „přehazka“. Je to něco mezi vybíjenou(chytání a házení míče tak, aby soupeř přihrávku nezachytil) a volejbalem ( rozestavení hráčů v poli, síť, upravená pravidla).

Družstva byla smíšená i několik za třídu. A už běžel turnaj - perfektně připravený a organizovaný paní učitelkou Pacalovou a panem učitelem Jelínkem. Poblahopřát a předat diplomy přišla paní ředitelka. Protože se všem líbil, určitě bude novou sportovní tradicí naší školy.

Zpět