Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
aktuality:start [2020/07/15 10:25]
jjelinek [Cyklisticko-vodácký kurz]
aktuality:start [2020/07/15 10:25] (aktuální)
jjelinek [Cyklisticko-vodácký kurz]
Řádek 16: Řádek 16:
 {{ :​aktuality:​informace_vodacky_kurz.pdf |Vodácký kurz}} {{ :​aktuality:​informace_vodacky_kurz.pdf |Vodácký kurz}}
  
-{{ :​aktuality:​informace_cyklisticko_vodacky_kurz.pdf |Cyklistické-vodácký kurz}}+{{ :​aktuality:​informace_cyklisticko_vodacky_kurz.pdf |Cyklisticko-vodácký kurz}}
  ​======TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2020/​2021====== ​  ​======TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2020/​2021====== ​