Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
aktuality:start [2020/02/14 13:35]
jjelinek [KARLOV 2020]
aktuality:start [2020/02/17 10:44] (aktuální)
kkralova [KARLOV ÚNOR 2020]
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------
-======KARLOV ÚNOR 2020======+