Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aktuality:start [2019/10/11 12:41]
jjelinek [Hlasování]
aktuality:start [2019/10/18 07:48] (aktuální)
kkralova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== AKTUALITY ====== ====== AKTUALITY ======
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ​=====HLASOVÁNÍ======  ​=====HLASOVÁNÍ======
  
Řádek 12: Řádek 12:
  
  
 +----
 +====== Red hat ======
  
-======SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s MŠ======+Dne 24. září vybrané děti z čtvrtých a pátých tříd byly na návštěvě firmy Red Hat.  
 +Akce probíhala v rámci programu firmy Red Hat KiCo (Kids Coding Acadey). Jejímž cílem 
 +je seznámit žáky základních škol v České republice se základy kódování a open source. 
 +Dětem bylo vysvětleno programování a „Open Source“. Na čtverečkovaném papíře si tak mohly sestavit vlastní program pomocí kódů a také jim byl představen ozobot. Na základě získaných vědomostí si mohly děti nakreslit vlastní cestu pro ozobota a luštily různé hádanky. Po přestávce,​ kdy měly připravené pohoštění,​ čekalo na žáky další překvapení v podobě hry Code Combat, kde pomocí programovacích příkazů procházeli různé úrovně hry. Děti během programu sdílely svoje úspěchy, učily se spolupracovat a vzájemně si pomáhaly.
  
-{{ :​aktuality:​sportovni_odpoledne_s_ms.pdf |}} +Martina Hamanová
-======Žáci 1A a 1B pro školní rok 2019/​2020======+
  
-{{ :aktuality:zaci_1._trid_2019-2020.pdf ​|Třída 1A, 1B}} +[[ze_zivota_skoly:2019_red_hat:start|Red hat]]
-======INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/​2020======+
  
-**ÚŘEDNÍ HODINY pro nahlašování strávníků !!!**+======SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s MŠ======
  
-Pondělí 26.8  8.00 - 13.00+{{ :​aktuality:​sportovni_odpoledne_s_ms.pdf |}}
  
-Úterý ​  ​27.8. ​ 8.00 13.00+----
  
- ​Středa ​ 28.8. 13.00 - 20.00+======Žáci 1A a 1B pro školní rok 2019/​2020======
  
- ​Čtvrtek 29.8. 8.00 13.00 +{{ :​aktuality:​zaci_1._trid_2019-2020.pdf |Třída 1A1B}}
- +
- ​Pátek ​  30.8. 8.00 - 12.00 +
- +
- ​Rodiče prvňáčků a nové strávníky žádám o osobní návštěvuke nutné podepsat. +
- +
- ​**Přihlášku ke stravování**,​ přidělit variabilní symbol a zakoupit čip za 115,-Kč (vratná záloha). +
- +
- ​Vařit začínáme v úterý 3. 9. 2019. První týden pouze jeden druh obědu. Výběr a dopolední svačinky od 9. 9. 2019 +
- +
- ​Jídelníček na www.strava.cz bude aktualizován 26.6. 2019 +
- +
- ​Prosím o úhradu zálohy na září nejpozději 15.8. 2019 +
- +
-Trvalý příkaz oběd  650,-Kč +
- +
-Trvalý příkaz oběd + svačina 800,-Kč +
- +
-**Eva Flenderová** +
- +
-       ​vedoucí školní jídelna +
- +
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
- +
- +
  
 +----