Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
aktuality:start [2019/06/14 15:39]
jjelinek [ŠKOLNÍ JÍDELNA]
aktuality:start [2019/06/14 15:39] (aktuální)
jjelinek [ŠKOLNÍ JÍDELNA]
Řádek 4: Řádek 4:
 ======ŠKOLNÍ JÍDELNA====== ======ŠKOLNÍ JÍDELNA======
  
-**POZOR**+**POZOR ​!!!**
  
 z důvodu uzávěrky školního roku je z důvodu uzávěrky školního roku je