Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aktuality:start [2019/06/14 15:39]
jjelinek [ŠKOLNÍ JÍDELNA]
aktuality:start [2019/09/03 14:09] (aktuální)
jjelinek [SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s MŠ]
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-======ŠKOLNÍ JÍDELNA====== 
  
-**POZOR !!!**+======SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s MŠ======
  
-z důvodu uzávěrky ​školního roku je+{{ :​aktuality:​sportovni_odpoledne_s_ms.pdf |}} 
 +======Žáci 1A a 1B pro školní rok 2019/​2020======
  
-**ČTVRTEK 20ČERVNA 2019 14.00 HODIN**+{{ :​aktuality:​zaci_1._trid_2019-2020.pdf |Třída 1A, 1B}} 
 +======INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/​2020======
  
-poslední den, kdy je možné odhlašovat,​ přihlašovat nebo měnit druh obědu v tomto školním roce.+**ÚŘEDNÍ HODINY pro nahlašování strávníků !!!**
  
-Při nemoci budou obědy připraveny k vyzvednutí do jídlonosičů.+Pondělí 26.8  8.00 - 13.00
  
-**DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ**+Úterý ​  ​27.8. ​ 8.00 - 13.00
  
-       ​školní jídelna+ ​Středa ​ 28.8. 13.00 - 20.00
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ​Čtvrtek 29.8. 8.00 13.00
  
- ======SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN V ŘEČKOVICÍCH====== + Pátek ​  30.8. 8.00 - 12.00
-Ve spolupráci s radnicí městské části Brno-Řečkovice a ZŠ Novoměstská se dne __**13června 2019 od 16.00**__ na venkovním hřišti uskuteční SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN. Bude to již 9. ročník.+
  
-Akce se koná pod záštitou starosty Marka Viskota.+ ​Rodiče prvňáčků a nové strávníky žádám o osobní návštěvu,​ ke nutné podepsat.
  
-{{ :​aktuality:​2019_sdd.pdf |Pozvánka}}+ ​**Přihlášku ke stravování**,​ přidělit variabilní symbol a zakoupit čip za 115,-Kč (vratná záloha).
  
 + ​Vařit začínáme v úterý 3. 9. 2019. První týden pouze jeden druh obědu. Výběr a dopolední svačinky od 9. 9. 2019
  
 + ​Jídelníček na www.strava.cz bude aktualizován 26.6. 2019
  
 + ​Prosím o úhradu zálohy na září nejpozději 15.8. 2019
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +Trvalý příkaz oběd  650,-
-======DĚTSKÝ DEN NA NOVOMĚSTSKÉ======+
  
-Dne __**7.června 2019  od 16.00**__ pořádáme na hřišti naší školy pro žáky 1. stupně a budoucí prvňáčky Dětský den.+Trvalý příkaz oběd + svačina 800,-Kč
  
-Vstup zdarma, ale pouze v doprovodu s rodiči. ​+**Eva Flenderová**
  
- {{ :​aktuality:​pozvanka.pdf |Pozvánka}}+       ​vedoucí školní jídelna
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-======Odpoledne otevřených dveří ve školní jídelně======+
  
-Srdečně Vás zveme na "​Odpoledne otevřených dveří"​ v úterý **11.6. 2019 od 15.00 - 19.00** hodin.+ 
  
-Prohlédnout si můžete naši moderně vybavenou školní kuchyni a ochutnat z nabídky některých pokrmů, které pro strávníky připravujeme. 
  
-{{ :​aktuality:​doc0002.pdf |POZVÁNKA}} 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ======TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY====== ======TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY======
 **Proč s rozšířenou výukou TV** **Proč s rozšířenou výukou TV**
Řádek 67: Řádek 65:
  
  
-======Vodácký kurz====== 
  
-Termín: 27.5. – 31.5. 2019  
  
-Kemp Krkavec 
  
-Ubytování:​ - V chatkách nebo srubech 
  
-{{ :​aktuality:​informace_-_vodacky_kurz.pdf |}} 
  
-{{ :​aktuality:​organizacni_pokyny_-_vodacky_kurz.pdf |}} 
- 
-__UPOZORNĚNÍ:​__ **Vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášených žáků se vodácký kurz v kempu Krkavec neuskuteční !!!!!** 
- 
- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
- 
-======Odpoledne otevřených dveří ve školní jídelně====== 
- 
-Velmi srdečně Vás zveme na Odpoledne otevřených dveří v úterý **11. června 2019 od 15.00 - do 19.00**. 
- 
-Prohlédnout si můžete naši moderně vybavenou školní kuchyni a ochutnat z nabídky některých pokrmů, které pro strávníky připravujeme. 
- 
-Na Vaši návštěvu se těší kolektiv ŠJ. 
- 
- 
- 
-                          Eva Flenderová - vedoucí ŠJ 
- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-====== Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ====== 
-Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 21. 5. 2019 v 16:00 v jídelně školy. 
- 
- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
-======VÝSTAVA====== 
- 
- ​__Výstava výtvarných prací žáků školní družiny__ 
- 
- ​**"​ Čteme současné brněnské autory"​** 
- 
- KDY: 2. 5. - 28. 6. 2019 
- 
- KDE: Městská knihovna J. Mahena - pobočka Řečkovice 
- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ====== Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 ====== ====== Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 ======
  
 {{ :​aktuality:​seznam_prijatych_zaku_z_zakladnimu_vzdelavani.pdf |Seznam přijatých prvňáčků}} {{ :​aktuality:​seznam_prijatych_zaku_z_zakladnimu_vzdelavani.pdf |Seznam přijatých prvňáčků}}
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
----- 
- 
- 
-__Sdělení pro rodiče žáků ZŠ Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace__ 
- 
-Vážení rodiče, ​ 
- 
-v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,​ základním,​ středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání,​ a s vyhláškou č. 16/20058 Sb. o organizaci školního roku, 
- 
-**vyhlašuji na čtvrtek 9. května a 10. května 2019 volný den, tzv. ředitelské volno**. 
- 
-V uvedený den bude školní budova uzavřena pro všechny žáky. 
- 
-Ve školní družině lze zajistit provoz bez přerušení pro žáky 1. – 5. ročníku (min. počet je 10 dětí). 
- 
-Přihlášky u vedoucí vychovatelky Mgr. Pavlíny Dubanské do 30. 4. 2019. 
- 
- 
- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-======Memoriál J. Krejčíka====== 
- 
-Naše chlapecké florbalové družstvo tvořené žáky 7. a 8. ročníku se zúčastnilo ve dnech 3.4. a 5.4. 2019 již                            ​ 
-20. ročníku memoriálu J. Krejčíka, který již tradičně pořádá Základní škola Tuháčkova. 
-Naši chlapci zahajovali turnaj již ve středu, kde se jim podařilo vyhrát dva zápasy ve skupině a to proti ZŠ Elišky Přemyslovny ​ 13:0 a ZŠ Blažkova 5:2 a postoupili do pátečních závěrečných vyřazovacích bojů. ​ 
-V pátek 5.4.2019 postupně porazili ZŠ Bakalovo nábřeží 6:3, ZŠ Lerchova 6:4, ZŠ Jana Babáka 6:3 
-Ve finále, které probíhalo od 13. 00 se nakonec utkali se ZŠ Bakalovo nábřeží a opět zvítězili po dramatickém průběhu 3:2 a stali se vítězem turnaje. Jako bonus a důkaz toho, že se jim celý turnaj vydařil na výbornou bylo i individuální ocenění hráčů turnaje, kdy posbírali všechny individuální ocenění. 
- 
-nejlepší brankář turnaje: FILIP PROKEŠ 
- 
-nejlepší střelec turnaje: TOMÁŠ JANČAŘÍK 
- 
-nejlepší hráč turnaje: RICHARD KALOUSEK 
- 
-Touto cestou bych chtěl všem žákům poblahopřát k vítězství v turnaji a poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Zároveň bych velmi rád poděkoval i jejich trenéru panu Haluzovi, který je na turnaj velmi dobře připravil. 
- 
- 
-                                                                               Mgr. Josef Jelínek 
-                                                                               ​ředitel školy 
- 
-{{ :​aktuality:​florbalovy_tym.jpg?​direct&​400 |}} 
- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-======Bruslení v DRGF Aréně====== 
- 
-Ve spolupráci Jižní Morava - Království Komety naši žáci dostali možnost po dobu dvou pondělí 18.3. a 1.4. 2019 si zdarma zabruslit v DRGF Aréně, kde na ně mohla dýchnout současná atmosféra play-off týmu Kometa Brno.  
- 
-Žáci II. stupně si zde pod odborným vedením zkušeného trenéra mládeže mohli zdokonalit techniku bruslení. ​ 
-Tímto bychom chtěli jako škola velmi poděkovat vedení Království Komety a zároveň se nesmírně těšíme ​ na další spolupráci. 
- 
-http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​ze_zivota_skoly/​2019_brusleni_v_drfg_arene/​start 
- 
-                                                                                   Mgr. Josef Jelínek 
-                                                                                     ​ředitel školy 
- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 
-**Akce "​ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU"​** 
- 
-__Ukliďme Česko, ale i okolí a areál naší školy__ 
- 
-Zveme rodiče a žáky na pomoc při úklidu hřiště a okolí školy. 
-Společně přispějeme ke zlepšení a zkrášlení místa, kde trávíme většinu svého času. 
- 
-Kdy: 13. 4. 2019 v 9:30 – 13:00 
- 
-Sraz: u školy 
- 
-Odbor životního prostředí města Brna nám daruje pracovní rukavice a pytle na odpad. 
-Pro pomocníky zajištěn pitný režim /šťáva/. 
-Osobní hrábě vítány. 
-                                                                            Pavlína Dubanská 
- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-======ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY======= 
- 
- {{ :​aktuality:​1.trida_-_pozvanka.pdf |}} 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-  
-====== Informace pro budoucí prvňáčky ====== 
- 
- ​http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​budouci_prvnacci/​start 
- 
- {{ :​aktuality:​spadovost_platna_od_23.2._2019.pdf |Spádovost prvňáčků platná od 23.2. 2019}} 
-    
- ​Pokračuje elektronická podpora zápisu, pro rodiče bude otevřena webová aplikace ​ 
-    
- ​https://​zapisdozs.brno.cz/ ​ - od 1.3. 2019, možno získávat základní informace o jednotlivých školách 
- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-======Družina - 2. pololetí======= 
- 
-Prosíme rodiče, aby splátky za družinu splatné do 14.1. 2019 prováděli až v lednu roku 2019, kvůli roční uzávěrce. 
- 
-Děkujeme za pochopení. 
-                           ​Ředitel školy 
-                            
- {{ :​aktuality:​platby_za_skolni_druzinu.pdf | Platba za školní družinu}} 
- 
- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
-**ZŠ Novoměstská přijímá žáky do všech ročníků (1. - 9.) v průběhu celého školního roku.** 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-