Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aktuality:start [2019/02/08 23:45]
jjelinek [ORGANIZAČNÍ POKYNY KARLOV 2019]
aktuality:start [2019/02/19 20:38] (aktuální)
jjelinek [AKTUALITY]
Řádek 190: Řádek 190:
 ====== AKTUALITY ====== ====== AKTUALITY ======
  
 +------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +https://​www.idnes.cz/​sport/​ostatni/​analyza-telesna-vychova-skolstvi-vychova-sportovcu-milan-hnilicka.A190218_095541_sporty_tof
 +
 +====== ​ Akce dětí z žákovského parlamentu ======
 +
 + ​====="​Srdce s láskou darované"​=====
 +
 +Celá akce odstartovala tím, že naše paní učitelka našla ve sborovně časopis, v kterém byl článek právě o tomto krásném projektu. Srdce s láskou darované se jí velmi zalíbilo, a proto nám návrh podpořit tento projekt přednesla v Žákovském parlamentu. Všichni jsme to jednoznačně odsouhlasili,​ o projektu jsme řekli ve všech třídách naší školy i vyhlásili v rozhlase. O našem zájmu pomoci těm, kterým se v životě nedostalo tolik štěstí jako nám, se doslechla jedna z maminek, která pracuje v nemocnici LDN pro nemocné seniory. Poradila nám, že bychom mohli spolupracovat s jejich nemocnicí a my se tedy rozhodli, že to tak uděláme. Několik schůzek jsme se Žákovským parlamentem vyráběli srdíčka. Ty chceme předat osobně nemocným seniorům. ​
 +
 +Dne 24. ledna jsme navštívili nemocnici Vividus medical v Brně Řečkovicích. Přišli jsme předat naše ručně vyráběná přáníčka. Moc nás dojala jejich reakce, bylo vidět, že je to potěšilo. Popřáli jsme všem nemocným, ať se uzdraví a užívají si života, jak jen je to možné. Jedno přání jsme předali i paní ředitelce a všem zaměstnancům nemocnice s poděkováním za  jejich práci. ​
 +
 +Po této návštěvě jsme vůbec nelitovali toho, že jsme si vybrali právě tento projekt a všichni jsme měli velkou radost, že jsme nemocným našimi srdíčky vykouzlili úsměv na tváři. ​
 +
 +Nikola a Iveta Strašákovy – žákovský parlament ​
 +
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=TXCEH1KV0pU
 +
 +
 +
 +
 +
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 
 +====== Informace pro budoucí prvňáčky ======
 +
 +http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​budouci_prvnacci/​start
 +
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ======Den otevřených dveří====== ======Den otevřených dveří======
  
-Co nejsrdečněji vás zveme do naší školy! Těšíme se na vás!+**Co nejsrdečněji vás zveme do naší školy! Těšíme se na vás!**
  
 {{ :​aktuality:​den_otevrenych_dveri_2019.pdf | Den otevřených dveří }} {{ :​aktuality:​den_otevrenych_dveri_2019.pdf | Den otevřených dveří }}
  
 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
Řádek 225: Řádek 254:
 Pokyny pro rodiče dětí, kteří se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu, který proběhne od 26. 1. 2019 do 31.1. 2019 Pokyny pro rodiče dětí, kteří se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu, který proběhne od 26. 1. 2019 do 31.1. 2019
  
-{{ :​aktuality:​organizacni_pokyny_karlov_2019.pdf |Organizační ​  ​pokyny}}  ​ +{{ :​aktuality:​organizacni_pokyny_karlov_2019.pdf |Organizační pokyny}}  ​
  
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ======Družina - 2. pololetí======= ======Družina - 2. pololetí=======