AKTUALITY

Náhradní termín zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

26. dubna ve 14:00


Sdělení pro rodiče žáků ZŠ Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, a s vyhláškou č. 16/20058 Sb. o organizaci školního roku,

vyhlašuji na čtvrtek 9. května a 10. května 2019 volný den, tzv. ředitelské volno.

V uvedený den bude školní budova uzavřena pro všechny žáky.

Ve školní družině lze zajistit provoz bez přerušení pro žáky 1. – 5. ročníku (min. počet je 10 dětí).

Přihlášky u vedoucí vychovatelky Mgr. Pavlíny Dubanské do 30. 4. 2019.


Memoriál J. Krejčíka

Naše chlapecké florbalové družstvo tvořené žáky 7. a 8. ročníku se zúčastnilo ve dnech 3.4. a 5.4. 2019 již 20. ročníku memoriálu J. Krejčíka, který již tradičně pořádá Základní škola Tuháčkova. Naši chlapci zahajovali turnaj již ve středu, kde se jim podařilo vyhrát dva zápasy ve skupině a to proti ZŠ Elišky Přemyslovny 13:0 a ZŠ Blažkova 5:2 a postoupili do pátečních závěrečných vyřazovacích bojů. V pátek 5.4.2019 postupně porazili ZŠ Bakalovo nábřeží 6:3, ZŠ Lerchova 6:4, ZŠ Jana Babáka 6:3 Ve finále, které probíhalo od 13. 00 se nakonec utkali se ZŠ Bakalovo nábřeží a opět zvítězili po dramatickém průběhu 3:2 a stali se vítězem turnaje. Jako bonus a důkaz toho, že se jim celý turnaj vydařil na výbornou bylo i individuální ocenění hráčů turnaje, kdy posbírali všechny individuální ocenění.

nejlepší brankář turnaje: FILIP PROKEŠ

nejlepší střelec turnaje: TOMÁŠ JANČAŘÍK

nejlepší hráč turnaje: RICHARD KALOUSEK

Touto cestou bych chtěl všem žákům poblahopřát k vítězství v turnaji a poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Zároveň bych velmi rád poděkoval i jejich trenéru panu Haluzovi, který je na turnaj velmi dobře připravil.

                                       Mgr. Josef Jelínek
                                       ředitel školy


Bruslení v DRGF Aréně

Ve spolupráci Jižní Morava - Království Komety naši žáci dostali možnost po dobu dvou pondělí 18.3. a 1.4. 2019 si zdarma zabruslit v DRGF Aréně, kde na ně mohla dýchnout současná atmosféra play-off týmu Kometa Brno.

Žáci II. stupně si zde pod odborným vedením zkušeného trenéra mládeže mohli zdokonalit techniku bruslení. Tímto bychom chtěli jako škola velmi poděkovat vedení Království Komety a zároveň se nesmírně těšíme na další spolupráci.

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/ze_zivota_skoly/2019_brusleni_v_drfg_arene/start

                                         Mgr. Josef Jelínek
                                          ředitel školy

Akce „ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU“

Ukliďme Česko, ale i okolí a areál naší školy

Zveme rodiče a žáky na pomoc při úklidu hřiště a okolí školy. Společně přispějeme ke zlepšení a zkrášlení místa, kde trávíme většinu svého času.

Kdy: 13. 4. 2019 v 9:30 – 13:00

Sraz: u školy

Odbor životního prostředí města Brna nám daruje pracovní rukavice a pytle na odpad. Pro pomocníky zajištěn pitný režim /šťáva/. Osobní hrábě vítány.

                                     Pavlína Dubanská

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Akce dětí z žákovského parlamentu


Informace pro budoucí prvňáčky

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/budouci_prvnacci/start

Spádovost prvňáčků platná od 23.2. 2019

Pokračuje elektronická podpora zápisu, pro rodiče bude otevřena webová aplikace

https://zapisdozs.brno.cz/ - od 1.3. 2019, možno získávat základní informace o jednotlivých školách


Družina - 2. pololetí

Prosíme rodiče, aby splátky za družinu splatné do 14.1. 2019 prováděli až v lednu roku 2019, kvůli roční uzávěrce.

Děkujeme za pochopení.

             Ředitel školy
             

Platba za školní družinu


ZŠ Novoměstská přijímá žáky do všech ročníků (1. - 9.) v průběhu celého školního roku.