AKTUALITY


ŠKOLNÍ JÍDELNA

POZOR !!!

z důvodu uzávěrky školního roku je

ČTVRTEK 20. ČERVNA 2019 14.00 HODIN

poslední den, kdy je možné odhlašovat, přihlašovat nebo měnit druh obědu v tomto školním roce.

Při nemoci budou obědy připraveny k vyzvednutí do jídlonosičů.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

   školní jídelna

SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN V ŘEČKOVICÍCH

Ve spolupráci s radnicí městské části Brno-Řečkovice a ZŠ Novoměstská se dne 13. června 2019 od 16.00 na venkovním hřišti uskuteční SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN. Bude to již 9. ročník.

Akce se koná pod záštitou starosty Marka Viskota.

Pozvánka


DĚTSKÝ DEN NA NOVOMĚSTSKÉ

Dne 7.června 2019 od 16.00 pořádáme na hřišti naší školy pro žáky 1. stupně a budoucí prvňáčky Dětský den.

Vstup zdarma, ale pouze v doprovodu s rodiči.

Pozvánka


Odpoledne otevřených dveří ve školní jídelně

Srdečně Vás zveme na „Odpoledne otevřených dveří“ v úterý 11.6. 2019 od 15.00 - 19.00 hodin.

Prohlédnout si můžete naši moderně vybavenou školní kuchyni a ochutnat z nabídky některých pokrmů, které pro strávníky připravujeme.

POZVÁNKA


TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Proč s rozšířenou výukou TV

Nedostatek pohybu a zhoršující se fyzická zdatnost začíná být vážným společenským problémem. Přibývá dětí, které vyměnily pohybové hry a pobyt na čerstvém vzduchu za sedavý způsob života trávený u počítačů. Naší snahou je dát dětem příležitost tento životní styl změnit a podpořit návyky vedoucí ke zdravému způsobu života. Jsme přesvědčeni, že každá hodina pohybu navíc trávená v kolektivu kamarádů, společný čas plný nezapomenutelných zážitků, seznámení se s aktivitami a (méně provozovanými) druhy sportů může být tím správným startem životní styl změnit. Je obecně známo, že pohybová aktivita napomáhá ke zvýšení výkonnosti a obranyschopnosti organismu, pozitivně ovlivňuje psychiku, paměť a koncentraci. Věříme, že sportovní třída pomůže vašim dětem k utváření zdravých návyků potřebných pro celý život.

V příštím školním roce 2019/2020 nabízíme pro žáky letošních 5. tříd rozšířenou výuku tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy 17. června 2019 od 14.00 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Přihláška

Informace


Vodácký kurz

Termín: 27.5. – 31.5. 2019

Kemp Krkavec

Ubytování: - V chatkách nebo srubech

informace_-_vodacky_kurz.pdf

organizacni_pokyny_-_vodacky_kurz.pdf

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášených žáků se vodácký kurz v kempu Krkavec neuskuteční !!!!!


Odpoledne otevřených dveří ve školní jídelně

Velmi srdečně Vás zveme na Odpoledne otevřených dveří v úterý 11. června 2019 od 15.00 - do 19.00.

Prohlédnout si můžete naši moderně vybavenou školní kuchyni a ochutnat z nabídky některých pokrmů, které pro strávníky připravujeme.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv ŠJ.

            Eva Flenderová - vedoucí ŠJ

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 21. 5. 2019 v 16:00 v jídelně školy.


VÝSTAVA

Výstava výtvarných prací žáků školní družiny

„ Čteme současné brněnské autory“

KDY: 2. 5. - 28. 6. 2019

KDE: Městská knihovna J. Mahena - pobočka Řečkovice


Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých prvňáčků


Sdělení pro rodiče žáků ZŠ Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, a s vyhláškou č. 16/20058 Sb. o organizaci školního roku,

vyhlašuji na čtvrtek 9. května a 10. května 2019 volný den, tzv. ředitelské volno.

V uvedený den bude školní budova uzavřena pro všechny žáky.

Ve školní družině lze zajistit provoz bez přerušení pro žáky 1. – 5. ročníku (min. počet je 10 dětí).

Přihlášky u vedoucí vychovatelky Mgr. Pavlíny Dubanské do 30. 4. 2019.


Memoriál J. Krejčíka

Naše chlapecké florbalové družstvo tvořené žáky 7. a 8. ročníku se zúčastnilo ve dnech 3.4. a 5.4. 2019 již 20. ročníku memoriálu J. Krejčíka, který již tradičně pořádá Základní škola Tuháčkova. Naši chlapci zahajovali turnaj již ve středu, kde se jim podařilo vyhrát dva zápasy ve skupině a to proti ZŠ Elišky Přemyslovny 13:0 a ZŠ Blažkova 5:2 a postoupili do pátečních závěrečných vyřazovacích bojů. V pátek 5.4.2019 postupně porazili ZŠ Bakalovo nábřeží 6:3, ZŠ Lerchova 6:4, ZŠ Jana Babáka 6:3 Ve finále, které probíhalo od 13. 00 se nakonec utkali se ZŠ Bakalovo nábřeží a opět zvítězili po dramatickém průběhu 3:2 a stali se vítězem turnaje. Jako bonus a důkaz toho, že se jim celý turnaj vydařil na výbornou bylo i individuální ocenění hráčů turnaje, kdy posbírali všechny individuální ocenění.

nejlepší brankář turnaje: FILIP PROKEŠ

nejlepší střelec turnaje: TOMÁŠ JANČAŘÍK

nejlepší hráč turnaje: RICHARD KALOUSEK

Touto cestou bych chtěl všem žákům poblahopřát k vítězství v turnaji a poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Zároveň bych velmi rád poděkoval i jejich trenéru panu Haluzovi, který je na turnaj velmi dobře připravil.

                                       Mgr. Josef Jelínek
                                       ředitel školy


Bruslení v DRGF Aréně

Ve spolupráci Jižní Morava - Království Komety naši žáci dostali možnost po dobu dvou pondělí 18.3. a 1.4. 2019 si zdarma zabruslit v DRGF Aréně, kde na ně mohla dýchnout současná atmosféra play-off týmu Kometa Brno.

Žáci II. stupně si zde pod odborným vedením zkušeného trenéra mládeže mohli zdokonalit techniku bruslení. Tímto bychom chtěli jako škola velmi poděkovat vedení Království Komety a zároveň se nesmírně těšíme na další spolupráci.

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/ze_zivota_skoly/2019_brusleni_v_drfg_arene/start

                                         Mgr. Josef Jelínek
                                          ředitel školy

Akce „ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU“

Ukliďme Česko, ale i okolí a areál naší školy

Zveme rodiče a žáky na pomoc při úklidu hřiště a okolí školy. Společně přispějeme ke zlepšení a zkrášlení místa, kde trávíme většinu svého času.

Kdy: 13. 4. 2019 v 9:30 – 13:00

Sraz: u školy

Odbor životního prostředí města Brna nám daruje pracovní rukavice a pytle na odpad. Pro pomocníky zajištěn pitný režim /šťáva/. Osobní hrábě vítány.

                                     Pavlína Dubanská

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Informace pro budoucí prvňáčky

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/budouci_prvnacci/start

Spádovost prvňáčků platná od 23.2. 2019

Pokračuje elektronická podpora zápisu, pro rodiče bude otevřena webová aplikace

https://zapisdozs.brno.cz/ - od 1.3. 2019, možno získávat základní informace o jednotlivých školách


Družina - 2. pololetí

Prosíme rodiče, aby splátky za družinu splatné do 14.1. 2019 prováděli až v lednu roku 2019, kvůli roční uzávěrce.

Děkujeme za pochopení.

             Ředitel školy
             

Platba za školní družinu


ZŠ Novoměstská přijímá žáky do všech ročníků (1. - 9.) v průběhu celého školního roku.