ÚŘEDNÍ DESKA

Školní rok 2022/2023

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2022/2023

Stejně jako v předešlých třech letech tak i ve školním roce 2022/2023 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 8. června 2022 v tělocvičně školy.

charakteristika_tridy.pdf

informace_sportovni_trida.pdf

prihlaska_sportovni_trida_2022.docx

Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. Doporu-čení pro rodiče – sledujte, co děti sledují. Hrejte bezpečně. Rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyberšikana.

Bezpečně v kyber

Rodiče, sledujte co děti sledují

Rodiče, hrejte bezpečně