Aktuality

Soutěž ve sběru papíru

Žáci mohou nosit do školy v období 17. 10. - 25. 10. svázaný starý papír.

Varování

Na základě informace vedoucí odboru školství MČ Brno střed sdělujeme, že rodiče žáků zpozorovali, a to nejen v MČ Brno-střed, že u škol stává vozidlo s mužem, který láká děti (zejména chlapce) do auta pod záminkou darování lega apod. Policie byla o této skutečnosti z úrovně MČ informována.
Žádáme Vás, abyste tomuto sdělení věnovali zvýšenou pozornost.


První školní den


Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu


ZŠ Novoměstská přijímá žáky do všech ročníků (1. - 9.) v průběhu celého školního roku.