Vítejte na stránkách ZŠ Novoměstská

ERAMUS+ NA NAŠÍ ŠKOLE

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.


PROJEKT „OP JAK“ ŠABLONY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21


Aktuální dění z naší školy najdete nově na:

Oznámení o ředitelském volnu

PODATELNA - Úřední hodiny pro rodiče

Martina Šlesingerová

středa 11:00 - 17:00

DEN DĚTÍ

AKTUÁLNĚ !!! TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2023/2024

Stejně jako v předešlých třech letech tak i ve školním roce 2023/2024 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 24. května 2023 v tělocvičně školy.

plakat_sportovni_trida_2023.pdf

informace_sportovni_trida_2023.pdf

prihlaska_sportovni_trida_2023.docx

Pomůcka pro rodiče žáků 9. tříd

Dobrý den, pokud byste podávali odvolání, návod najdete zde: https://bit.ly/3AGez3m

Přehledy o volných místech na středních školách najdete na webových stránkách krajských úřadů.

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021

Přerušení činnosti školní družiny na jarní prázdniny

Vážení rodiče,

z provozních a organizačních důvodů přerušuji na období jarních prázdnin 13. 3. - 17. 3. 2023 činnost školní družiny.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Oznámení pro strávníky a rodiče

Z důvodu velkého růstu cen energií, ale také potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného od 1. 3. 2023 takto:

žáci 7-10 let 35,- Kč bez dotace 77,- Kč

žáci 11-14 let 37,- Kč bez dotace 79,- Kč

žáci 15 a více let 39,- Kč bez dotace 81,- Kč

cizí strávníci 84,- Kč

svačinka 20,- Kč

Trvalý příkaz se tímto zvyšuje na:

oběd 850,- Kč/měsíc,

oběd +svačina 1100,- Kč/měsíc

Eva Flenderová, vedoucí školní jídelny

—————————————————————————————————————————————-

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK DNE 24. 11. 2022

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vítáme všechny žáky ve škole a přejeme všem příjemný a klidný školní rok.

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Čtvrtek 1. září 2022:

 • Sraz před školou v 7:45, v 8:00 následuje uvítání panem ředitelem a postupný rozchod žáků do tříd (od 1. ročníku do 9.)
 • Ve třídách proběhne 1. vyučovací hodina a poté žáci odchází domů.
 • První školní den se žáci nebudou přezouvat.
 • Školní družina bude v provozu od 6:30 – 17:00 pro přihlášené žáky.
 • Školní jídelna tento den vydává obědy od 11:40 hod., oběd je nutné včas přihlásit.

Pátek 2. září 2022:

 • Vyučování proběhne v kmenových třídách (třídnické hodiny):
 • 1. třída do 10:00 – odchod do ŠD
 • 2. – 5. třída – 11:40
 • 6.- 9. třída - konec vyučování v 13:00.

Od pondělí 5. září 2022:

 • Vyučování dle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování.

Od 12. září. 2022:

 • Vyučování již dle platného rozvrhu hodin i s odpoledním vyučováním

Informace ze školní jídelny na šk. r. 2022/23

Vracení přeplatků proběhne 15.– 16. 8. 2022, přeplatky budou odeslány na č. ú. uvedeném na přihlášce ke stravování.

DŮLEŽITÉ !!! Od nového školního roku nebudou vystavovány každý měsíc podklady pro platbu stravného. Stravné hradíte trvalým příkazem nebo sledujete nedoplatky na www.strava.cz.

cena stravy od 1.9.2022

obědy dotované

žáci 7-10 let 31,- Kč

žáci 10-14 let 33,- Kč

žáci 15 a více 35,- Kč

nedotované (včetně režijních nákladů)

61,- Kč

63,- Kč

65,- Kč

dopolední svačina 20,- Kč

na dotované obědy má žák nárok pouze pokud se účastní vyučování nebo 1. den nemoci

cena čipu 121,- Kč (hotově v kanceláři ŠJ)

Trvalý příkaz je k úhradě vždy nejpozději k 25. dni na měsíc následující. První platba na měsíc září je tedy splatná do 25.8.2022 (neplatí pro nové žáky bez přihlášky)

750,- Kč obědy

1000,- Kč obědy + dopolední svačiny

Podle aktuálního vývoje cen potravin je možné další navýšení stravného v průběhu roku. Úřední hodiny pro nahlašování strávníků a prodej čipů.**

středa 24.8. 12.00 - 20.00

čtvrtek 25.8. 8.00 - 14.00

pátek 26.8. 8.00 - 12.00

pondělí 29.8. 12.00 - 20.00

úterý 30.8. 8.00 - 14.00

středa 31.8. 8.00 - 12.00


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

Seznam přijatých žáků do 1. tříd

Seznámení s podklady rozhodnutí ŘŠ o přijetí či odkladu si lze vyzvednout a podepsat v podatelně školy ve dnech 12.5. - 24.5.2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná dne 25.5.2022 v 16.30 hodin v jídelně školy.


TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2022/2023

Stejně jako v předešlých třech letech tak i ve školním roce 2022/2023 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 8. června 2022 v tělocvičně školy.

charakteristika_tridy.pdf

informace_sportovni_trida.pdf

prihlaska_sportovni_trida_2022.docx


Vyhlášení výsledků voleb do školské rady